folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 35

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Sat, May 30, 2009 14:10:08

Folkes EU-brev 35

090530

EU-valet

Poströstandet ökar i årets EU-val

Hittills har förtidsröstandet varit nästan dubbelt så högt som under samma period inför EU-valet 2004. En viktig skillnad mot då är att det finns fler vallokaler. Det stimulerar förstås förtidsröstandet.

Det lär förekomma att röstlokalerna inte har Junilistans valsedlar. Kolla detta gärna på din ort. På Valmyndighetens webbplats finns löpande statistik i vilka lokaler förtidsröstandet är som mest frekvent - ett tips om du inte har tid att bege dig till samtliga.

Osakligt reportage om Malmömöte mellan Junilistan och Junibevaegelsen

I veckan ägde ett möte rum i Malmö mellan Junilistan och danska Junibevaegelsen. De har i stort sett samma program, bortsett från att Junibevaegelsen ligger ett snäpp till vänster, menar dess ordförande Hanne Dahl.

Att begränsa EU:s makt, bromsa utvecklingen mot överstatlighet och stärka demokratin är dock hjärtefrågor för båda. Dahl har också verkat för att EU-parlamentarikerna ska rösta elektroniskt istället för den gammalmodiga och svåröverskådliga handuppräckningen. Även hon ser EU:s inbördes fria gränser som starkt problematiska, eftersom den gränsöverskridande kriminaliteten eskalerat, säger hon till Berlingske. (Se nedan Nils Lundgren).

Rapporteringen från mötet, som fortsatte i chartrad järnvägsvagn till Köpenhamn, har varit skiftande. DN och Skånska Dagbladet rapporterar seriöst, medan Sydsvenskan utmärker sig för ett slarvigt och nedlåtande reportage kring den magra uppslutningen med mera. Hanne Dahl citeras på norska - reportern ville väl visa att han kunde danska - och han menar att båda partierna är ledsna över sjunkande opinionsstöd.

Detta är tyvärr sant för Junilistans del, men knappast för Junibevaegelsens. Stödet till Junibevaegelsen har enligt Danmarks Radios senaste opinionsmätning ökat från 2,2 till 3,2 procent, och dessutom finns faktiskt Folkebevaegelsen mod EU som svarar för hela 6,3 procent. Det sistnämnda är högre än Folkebevaegelsens valresultat 2004.

Sören Wibe vill byta grupp i EU-parlamentet

Junilistans ledare vill byta grupp från IND-DEM till De grönas grupp för att slippa ”kufar och konservativa”. Problemet är att De gröna-gruppen i huvudsak omfattar federalister, som tvärtemot Junilistans profil vill flytta mer makt till EU. Planen är dock att försöka gå med i en undergrupp till densamma, som består av regionala självständighetssträvande partier, säger Wibe till DN.

Tummen ner för partiers tv-reklam – utan Junilistans

De flesta tidningskommentarer är eniga om att alla tv-snuttar i TV4 är taffliga utan Moderaternas och Junilistans. I Aftonbladet får de direkt underkänt av en pr-expert och en statsvetare.

Allra värst anses Miljöpartiets reklam vara, KD:s kandidat Ella Bohlin stöttas av partiledaren ”nästan som en fadersfigur” som om hon inte skulle klara sig själv och Marit Paulsen (FP)med sitt kaffe vid husvagnen blir ”bara fånig”.

Junilistan, som ”tidigare anklagades för att vara ett pensionärsparti har den poppigaste och modernaste reklamslingan”, tycker statsvetaren Magnus Hagevi. PR-experten är ”jätteimponerad” av Junilistans snärtiga snutt med sitt ”nedifrånperspektiv”.

I gratistidningen Metro lovordas också Junilistans reklam, medan dess affischer får tummen ner.

Aftonbladskolumnist manar till röstskolk

Aftonbladets framträdande kolumnist Johan Hakelius vill i likhet med Västerpartiet att vi inte röstar i EU-valet. Han pekar på att de svenska 18 ledamöterna i ett parlament av 736 medlemmar endast motsvarar 2,4 procent. De övriga 97,6 procenten ”har svenska väljare ingen som helst makt över”.

Parlamentet vill ha mer makt, konstaterar Hakelius, och man ”kan inte låtsas att Sverige både ska kunna fortsätta vara en självständig stat och lämna över mer och mer makt till ett parlament där vi väljer 2,4 procent av ledamöterna”.

Ett högt valdeltagande kommer att användas som ett argument för att parlamentet ska få ännu mer makt. Ett lågt valdeltagande gör däremot parlamentet svagare, skriver Hakelius i sitt inlägg.

Integritetsfrågor

Sverige stämt för brott mot omstritt EU-direktiv

Som medlem var Sverige ålagt att infoga det så kallade datalagringsdirektivet i vårt lagverk före den 15 mars i år. Enligt SvD bestämde EU-kommissionen redan den 14 april att dra Sverige inför rätta och följde nyligen upp detta med en formell stämning till EG-domstolen.

Huvudinnehållet är att trafikdata ska bevaras i ett halvår enligt det minimum som direktivet anger. Enligt en utredning av den förra socialdemokratiska regeringen - där Tomas Bodström huserade - skulle det ske i ett år. Men i våras kom riksdagspartierna överens om att begränsa tiden till sex månader.

Men stämningen har utlöst ett krav om att EU måste klargöra i vad mån direktivet är i samklang med den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Yrkandet har framförts i SvD av riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) och kandidaten till EU-parlamentet Erik Josefsson (V).

Bodström har skygglappar

I ett valbesök i Borås på en skola försöker Tomas Bodström (som gav namn åt ”Bodströmsamhället”) enligt Borås tidning att lansera begreppet ”EU-generationen”, eftersom nuvarande ungdom växt upp under Sveriges EU-medlemskap.

(Fast brukar man inte snarare tala om ”IT-generationen” eller ”generation Y”? Bodström åsikt om Piratpartiet framgår inte av tidningsreferatet. )

Statsvetaren Ulf Bjereld säger till tidningen, att allt färre ungdomar vill ha ett färdigpackat paket av åsikter, dessutom blir väljarkåren alltmer flyktig. Partierna längs med den historiska höger/vänsterskalan utmanas av nykomlingar med en fråga på agendan. Bjereld tror att Piratpartiets framgångar är en fingervisning om hur det kommer att se ut i framtiden.

Bodström föreslår på sin blogg en ungdomskommissarie, som ska inrikta sig på utbildning, arbete och bostadsfrågor, det som påverkar människor på väg ut i vuxenlivet. Det kan också vara ett sätt att fånga den lättflyktiga unga väljarkåren, menar han lite faderligt.

De etablerade partierna gör kovändning om integritetsfrågor

Efter Piratpartiets framgångar i opinionen vill de etablerade partierna framstå som internetvänliga integritetskämpar, skriver SvD. Men fram till nu har de svenska EU-parlamentarikerna ofta röstat i motsatt riktning.

När KD:s partistyrelse senast hade möte var integritetsfrågan en av huvudpunkterna. Och inom Socialdemokratin anser samtidigt flera ledande politiker att partiet måste ompröva sin politik.

Men samma socialdemokrater röstade en gång för både Ipred och datalagringsdirektivet, påpekar SvD. Nu blir det annat ljud i skällan. Enligt EU-parlamentarikern Göran Färm är man beredd att ompröva sin politik, och man behöver inte vara bunden av tidigare ställningstaganden.

Mera rakryggade är MP och V, som ständigt röstat för ökad integritet på nätet och nej till inskränkningar. Också JL, FP och C följer oftast den linjen, enligt SvD.

SvD rankar EU-parlamentarikerna i öppenhetsfrågor. På första plats sätter man Carl Schlyter (MP), på andra Nils Lundgren (JL) och på tredje Eva-Britt Svensson (V).

Euron

Flertal för euro i Sverige – med förbehåll

Enligt den senaste opinionsundersökningen, vilken som vanligt är beställd av Folkpartiet, är nu 47 procent för euron och 44 emot.

Men undersökningen innehåller också intressanta modifikationer. Det är nej-övervikt bland kvinnorna. Ännu intressantare: bland de unga (!) väljarna under 30 år finns ett fortsatt starkt motstånd till euron, medan det är majoritet i samtliga övriga åldersgrupper.

Det har skett en snabb opinionssvängning i samband med den djupa ekonomiska krisen, då svenska kronan rasat i värde. Men det är ändå inte mer än en av fem väljare som tror att Sverige skulle ha klarat den ekonomiska krisen bättre, om landet haft euron som valuta. Nästan lika många tror att Sverige skulle ha klarat krisen sämre med euron.

Euron meningslös för Danmark

”Ökonomiske vismaend” har i Danmark offentliggjort en utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna av att införa euron i Danmark. De anser att dessa för Danmarks del är små, men att det är sannolikt att man får en obetydlig ekonomisk nettovinst genom att ansluta sig till EMU. Det torde snarare vara politiska skäl som kan tala för euron.

Euroanhängarna i Danmark har liksom svenska FP utnyttjat den ekonomiska krisen för att plädera för en ny folkomröstning i Danmark (den tidigare var negativ).

Övrigt

EU-skepsisen ökar i Storbritannien

En färsk opinionsundersökning av YouGov visar, att andelen britter som menar att EU-medlemskap är till landets bästa, har fallit från 43 procent för 25 år sedan till 31 procent idag. Andelen britter som menar att EU-medlemskapet är till skada för landet har under samma period ökat från 30 till 37 procent.

33 procent vill ha mindre integration och att EU i första hand ska vara ett frihandelsområde. Och andelen britter, som anser att landet ska dra sig ur EU, har under 25-årsperioden ökat från 12 till 21 procent.

EU-regler kan vara livsfarliga

EU:s regler gällande anbud kan försena livsviktiga operationer och analyser på danska sjukhus, befarar en inköpare av medicinsk-teknisk utrustning vid Odense universitetssjukhus. När vi ska vänta ett halvt år på ny utrustning kan det betyda att vi måste uppskjuta operationer, säger han till Modkraft.dk.

EU:s regler favoriserar nämligen privata anbudsgivare, och det kan leda till klagomål från dem som anser sig förfördelade - vilket förorsakar försinkelsen.

Onekligen en aspekt att ta in när det gäller väntetider för behandling på även svenska sjukhus.

EU-stater säljer vapen till Sri Lanka

EU:s utrikesministrar kräver en opartisk undersökning av om det har begåtts krigsförbrytelser under konflikten i Sri Lanka. Men samtidigt har minst nio EU-länder sålt vapen till östatens regering för över fyra miljoner euro 2007, konstaterar EU Observer. Det var samma år som regeringen inledde sin militära offensiv mot de Tamilska tigrarna LTTE.

Vapenexporten till Sri Lanka omfattar alla slags vapen från handeldvapen till missiler och flyg. Sverige nämns inte i artikeln.

EU inte rätt instans för brottsbekämpning

Det menar Nils Lundgren (JL) i Europaportalen. Öppningen av gränserna inom EU och liberaliseringen av finansmarknaderna har medfört den enorma ökningen av internationell organiserad brottslighet i världen. Och det är främst EU ”som har ställt till det så att vi nu har narkotikasyndikat och trafficking i en omfattning som börjar underminera rättsstaten”, konstaterar Lundgren. Dessutom kan man föra den av EU förorsakade brottsligheten på vårt utgiftskonto.

Ska EU då ta hand om problemet? Lundgren tvivlar. Han tror inte att EU-myndigheter kommer att vara öppna och genomlysta och underkastade faktiskt demokratisk kontroll.

Ja, det är ju logiskt, hur mycket inom EU är underkastat demokratisk kontroll överhuvudtaget?

Folke Schimanski

  • Comments(0)//folkesbrev.junilistanskane.se/#post37