folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 37

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Fri, June 05, 2009 15:18:31

Folkes EU-brev 37

090605

Integritetsfrågan

EU vill stoppa gratis telefonsamtal

Gratistelefoni à la Skype i framtiden bli ett minne om EU får härja fritt. Det omdebatterade förslaget om en Telekomlag är fortsatt ett hot mot medborgar- och konsumentintresset.

Den nya lagen kommer att ge teleföretagen möjlighet att spärra enstaka nätsidor och dito tjänster och låta andra företag få exklusiv tillgång. Nättjänsten Skype, där man kan ringa gratis eller till ett obetydligt pris via internet kan drabbas av den nya lagen, uppger norska radion NRK.

Nyligen började en del teleföretag i Tyskland och Frankrike (T-mobile och Vodafone) blockera kundernas tillgång till Skype på mobiltelefonen, eftersom Skype gjort det möjligt att ringa gratis eller mycket billigt via iPhone. Därigenom förlorar telebolagen intäkter från kunderna.

Danska konsumentrådet har reagerat skarpt mot detta ingrepp i konsumenternas rättigheter. Mette Boye som är avdelningschef där säger att ”med de nya reglerna kan de stora telebolagen bestämma att den teknologi som Skype använder inte ska vara tillgänglig för kunder i Europa”. Hon menar att EU-parlamentet ska ställa upp för konsumenternas rättigheter och säkra verklig konkurrens på telemarknaden.

Om inte EU:s ministerråd röstar mot de nya reglerna kan de träda i kraft senare i sommar.

EU:s femårsplan om övervakning attackeras

Ett nytt nätverk har bildats för att opponera mot EU:s nya femårsplan kallad Stockholmsprogrammet (se mitt brev 36). Det heter ”Kortsluta Stockholmsprogrammet”, vars initiativtagare framhåller att EU- kommissionen genom sin ”Future Group” - med Tyskland, Frankrike och Italien som drivande kraft - vill genomföra drastiska åtgärder vad gäller övervakningen av EU: s yttre gränser gentemot EU:s inre fiender.

”Sociala problem i och utanför EU ska ´lösas´ med tekniska övervakningsåtgärder och mera polis”, säger Mattias Monroy från den tyska solidaritetsrörelsen Gipfelsoli.

Nätverket planerar aktioner när EU:s justitieministrar träffas den 15 till17 juli och diskuterar den nya femårsplanen. Man kan läsa mer om initiativet i www.stockholm.noblogs.org

EU-valet

Ris men mest ros till Sören Wibe i SVT:s Slutdebatt

Junilistans Sören Wibe var en av dem som fick mest beröm i SVT:s Slutdebatt i går kväll.

Enligt Svenska Dagbladets ledarsida var han ”sansad och pedagogisk och utnyttjade väl sin långvariga trovärdighet som EU-skeptiker. Här återvann nog Junilistan några – men inte tillräckligt – av de röster som förlorats”.

Norrköpings Tidningar tycker att Marita Ulvskog (S) inte hade någon vidare kväll, medan ”Sören Wibe från Junilistan framstod faktiskt som en bättre talesperson för en lagom EU-fientlig socialdemokratisk hållning!”

I Helsingborgs Dagblad erkänner Sven-Åke Olofsson, som inte är någon större vän av Junilistan, att Wibe ”fick möjligheten att lyfta in Junilistan på arenan och tog den skickligt”.

Widar Andersson i Folkbladet menar: ”Sören Wibe från Junilistan var mera avspänd i tv i går kväll än vad han var i radioutfrågningen häromdagen/P1 i onsdags morgon/. Loppet är väl kört för Junilistan; Wibe har inget att förlora. Han har ett resonerande tilltal och en behaglig attityd i sina bästa stunder.”

Ännu mera positiv är Göran Greider i Dala-Demokraten: ”Den kandidat som kanske ofta ändå gjorde det starkaste intrycket var på många sätt Junilistans Sören Wibe. I mätningarna ligger Junilistan dåligt till, men Wibes insats igår kan ha gett partiet en viss skjuts”.

Henrik Brors i Dagens Nyheter är däremot syrlig mot Wibe, som ofta sägs vara ”ensam om att säga nej/till EU/ och sjunga nationalismens lov”. Dessutom framstod Wibe ”ofta mer som den skogsprofessor han är i det civila än som durkdriven politiker”. Och, förfasar sig Brors: ”Han satt tillsammans med den rödgröna alliansens kandidater, men gav ändå handräckning åt de borgerliga när han anklagade sin tidigare partikamrat, Marita Ulvskog, för att föra väljarna bakom ljuset i diskussionen om utländska arbetares villkor”.

Brors låter som om Wibe skulle ha lovat sina gamla partikamrater om att vara överens i frågan om hur utstationeringsdirektivet fortsatt ska hanteras eller icke hanteras i EU-parlamentet. Men Wibe har väl tillåtelse att göra sin egen bedömning, särskilt som han - till skillnad från Ulvskog - kan peka på fem års erfarenhet som EU-parlamentariker?

Expressen är en annan kritiker. En läsarenkät får rubriken att Junilistan får bottenbetyg. Fast det stämmer inte, i vart fall när jag tittade på betygsättningen. Visserligen fick Wibe 52 procent på botten av skalan, men ännu värre bottennoteringar har både Eva-Britt Svensson och Marita Ulvskog med 54 respektive 55 procent. Fast vem påstår att Expressen är trovärdig, här säger tidningen dessutom emot sig själv.

Expressens kommentator PM Nilsson är också kritisk mot Wibe och konstaterar att ”kvällens vinnare blev Marita Ulvskog och förloraren Sören Wibe”. Han förklarar: ”Sören Wibe kom inte fram på något bra sätt och var inte lätt att förstå alla gånger”.

DR:s tv-debatt bättre organiserad än SVT:s

Är det Sören Wibes fel att han måhända inte ”kom fram på något bra sätt”? I grunden är Junilistans budskap ganska komplext, särskilt om man tar upp det viktiga Lissabonfördraget som Wibe nämnde men som konsekvent undviks i valdebatten av det blåröda blocket.

I den stressiga atmosfär, som råder i Karin Hybinettes röriga programkoncept där endast enkla, snabba budskap når fram, är det svårt att fördjupa några resonemang överhuvudtaget. Ändå blev många tittare förvirrade. I dansk tv, som jag får in hemma, hade varje EU-kandidat fem minuter på sig att utan avbrott redogöra för sina hjärtefrågor varpå de grillas av de andra kandidaterna. Dessutom offrar dansk tv mycket mer programtid på dem.

Så borde även SVT ha gjort i stället för att arrangera ”Hela havet stormar” som inte gör väljarna mycket klokare.

Statsvetarprofessor tippar: debatten kan ge mandat åt Junilistan

Ulf Bjereld, statsvetarprofessor i Göteborg, har också betygsatt kandidaternas insats i Slutdebatten i sin blogg. Bäst betyg får Marita Ulvskog. Om Sören Wibes insats anser han: ”Bättre och bättre ju senare kvällen blev. Jag utesluter inte att Junilistan får över fyra procent och behåller ett mandat”. Sören Wibe får högre betyg än Lena Ek och Ella Bohlin och lika högt som de övriga fyra.

Junilistan går bakåt – och framåt

I de senaste mätningarna går Piratpartiet fortfarande framåt med 8,2 i Sifos mätning och 6,1 i Synovates. I Sifos mätning går faktiskt S bakåt liksom V och M medan MP, C, FP och KD rör sig framåt. JL backar med 0,2 procent och ligger på 1,7.

I Synovates mätning är det samma mönster med undantag av just JL som ökar med 1,4 procent och ligger på 2,9, alltså bara 1,1 procent från fyraprocentsspärren.

Svensk-dansk kritik mot M och S i Aftonbladet

Moderater och Socialdemokrater är oftast helt eniga i EU, skriver i Aftonbladet i en gemensam artikel Hanne Dahl, EU-parlamentariker för danska Junibevaegelsen, och Sören Wibe, partiledare och EU-kandidat för Junilistan. Men frågan finns inte med i valrörelsen, vare sig i Sverige eller Danmark. Liksom Agenda ordnar EU-debatter där M och S ställs mot varandra, gör man samma sak i Danmark som om de vore de självklara huvudkombattanterna.

Spelet döljer att de borgerliga och socialdemokraterna är helt eniga om huvuddragen i EU-politiken. I Sverige stod man på samma sida i folkomröstningarna om medlemskapet 1994 och om euron 2003. I riksdagen har man i full enighet röstat för alla de fördrag som fört makten till EU och dess domstol. Som grädde på moset röstar socialdemokraterna och de borgerliga lika i nio fall av tio i EU-parlamentet, skriver Wibe och Dahl.

Vad gäller utstationeringsdirektivet skrev de borgerliga och socialdemokraterna under de avtal som förde makten över arbetsrätten till EU, och ingen av blocken gjorde någon ansträngning att ta tillbaka den makten i samband med Lissabonfördragets ratificering. Så vad är det egentligen man slåss om, frågar sig Dahl och Wibe. Se vidare www.aftonbladet.se/debatt/article 5299847.ab

Kristdemokraternas EU-parlamentariker kritiserar medierna

Anders Wijkman (KD), avgående EU-parlamentariker, skriver i Sydsvenskan att ”den usla rapporteringen kring EU-frågor utgör på sikt ett demokratiproblem” och att ”jämfört exempelvis med Danmark är den svenska EU-debatten inte värd namnet”. Den politiska debatten i Sverige domineras av ”snäva inrikespolitiska perspektiv”, och i partiledardebatten i SVT:s Agenda för en dryg vecka sedan ”fick världen utanför Sverige inte mycket uppmärksamhet”.

Rapporteringen från Bryssel får underbetyg. Det mesta av vad Wijkman ”uträttat under snart tio år förbigås med tystnad i medierna” och han konstaterar att ”situationen är densamma för övriga svenska ledamöter”. Det ger till resultat att ”medborgarna inte har en ärlig chans att värdera ledamöternas insatser”. Så sant.

Euron

Euron är problemet – inte lösningen, säger Wibe och Lundgen

Som jag skrivit i ett mellanmejl kan man i Newsmill hitta en flödande källa vad gäller argument mot att införa euro i Sverige som FP och KD vill. I SVT:s stökiga Slutdebatt gavs det inte tid till denna viktiga valfråga.

Sören Wibe och Nils Lundgren skriver i nättidningen, att vi saknar en debatt där fristående ekonomer, kritiska ledarskribenter och granskande journalister ifrågasätter argumenten för ett införande. De själva bestrider att euron, som euroförespråkarna säger, skyddar medlemsländerna mot valutakriser. Vad som i själva verket hänt i eurozonen är att Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland (alla problemekonomier som kan sammanfattas i förkortningen GISPI) har kunnat vansköta sin ekonomiska politik utan att drabbas av någon valutakris i förtröstan på eurons ”paraply”.

Hade de haft egen valuta hade de fått kraftfulla signaler från finansmarknaden genom just valutakris, varför de hade tvingats ändra sin politik. Nu har dessa länder kunnat underminera sina ekonomier år efter år med resultat att de står där med katastrofala statsfinanser, gigantiska bytesbalansunderskott och förstörd internationell konkurrenskraft.

Med en gemensam valuta finns det bara en styrränta, och den Europeiska centralbanken (ECB) har varit tvungen att hålla den tillräckligt låg för att inte förvärra arbetslösheten i Tyskland. Därmed fick GISPI-länderna realräntesänkningar på flera procentenheter i starten, vilket ledde till en svår överhettning med löneökningar som följd. Detta i sin tur har fört till att förstöra deras internationella konkurrenskraft.

I Östeuropa ligger de baltiska länderna som bekant illa till, vilket indirekt är eurons fel. Polen däremot som låtit sin valuta złotyn flyta fritt mot euron är en av de bäst ställda länderna i EU tack vare detta. Polen har tillväxt medan dess grannländers BNP faller dramatiskt.

EMU innebär alltså att penningpolitiken inte har kunnat utformas efter varje medlemslands behov och det har bidragit starkt till krisen.

Se hela artikeln i http://newsmill.se/7697

Junilistan i media

Metro skippade JL i enkät

Metro Teknik tog inte med Junilistan i en utfrågning inför EU-valet om it, energifrågor och annat men däremot Piratpartiet. Redaktör Mary Örnborg mejlar mig att man ”gjorde en selektering bland partierna av utrymmesskäl i tidningen”.

Hélène Goudin förebild i fråga om redovisning

Av elva EU-parlamentariker vägrar sju att berätta om hur mycket de får ut i lön och förmåner till Aftonbladet. Bland de fyra som lämnat in uppgifter ligger Junilistans Hélène Goudin bäst till enligt Aftonbladets bedömning. Andra som ställer upp och redovisar sina inkomster till tidningen är Olle Schmidt (FP), Carl Schlyter (MP) och Eva-Britt Svensson (V).

Däremot vägrar parlamentariker från C, M och S att detaljredovisa sina ersättningar. De är inte skyldiga att lämna dessa uppgifter, men hade den svenska offentlighetsprincipen gällt skulle de ha varit tvungna till det, resonerar Aftonbladet.

Hélène Goudin i lokalradioduell

I dag möts Junilistans Hélène Goudin och Ylva Sarri, kristdemokrat, i Radio Norrbotten för en duell inför EU-valet. Frågor som tas upp är om EU ska bestämma över rätten till abort och om jakt och fiske inte kan avgöras på lokal nivå.

Roland Thord kritiserar EU:s fiskepolitik

Roland Thord som kandiderar för Junilistan i EU-valet ställer idag upp i Radio Kristianstad med kritik av EU:s fiskepolitik. Han menar att dess kvoter varit helt felaktiga - ibland för hårda och ibland för generösa.

Folke Schimanski

  • Comments(0)//folkesbrev.junilistanskane.se/#post39