folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 40

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Sun, June 14, 2009 23:00:29

Folkes EU-brev 40

090614

EU-Stasi

Varning för Stockholmsprogrammet!

EU håller på att bygga ett alleuropeiskt system för säkerhet och övervakning som kritiker beskriver som ”farligt auktoritärt”, enligt EU-journalisten Bruno Waterfield i Telegraph.uk.

Civila frihetsgrupper säger att förslagen går ut på att skapa ett EU-identitetskortregister, ett övervakningssystem på nätet, satellitövervakning, extra gränssystem som drivs av robotar som läser biometriskt och riskprofilsystem.

Europeiska justitieministrar ska ha samtal om ”intern säkerhetspolitik” och förslag om övervakningsnätverk som i Bryssel kallas ”Stockholmsprogrammet” den 15 juli i Stockholm. Syftet är att göra det avslutande arbetet på EU:s första interna säkerhetssystem i slutet av 2009.

Jacques Barrot, den europeiske rätts- och säkerhetskommissarien, förklarade i tisdags att målsättningen är att ”utveckla en hemmastrategi för EU”. Och ”bationella gränser ska inte längre begränsa våra aktiviteter”.

Men brittiska Konservativas talesperson för Europa Mark Francois har av sin regering krävt ”omedelbar klarhet om var regeringen står i denna fråga”. Han menar att det handlar om ”potentiellt farliga förslag som skulle kunna inkräkta på Storbritanniens inre säkerhet.”

Tony Bunyan i European Civil Liberties Network (ECLN) varnar för att denna nya säkerhetsarkitektur kan skapa ett övervakningssamhälle. Här kommer även Lissabontraktaten in. Den ska skapa ett hemligt organ kallat Standing Committee for Internal Security kallat COSI med uppgift att samordna policys mellan nationella organ och EU-organ som Europol, gränsmyndigheten Frontex, Europeiska försvarsstyrkan och andra organ.

En tjänsteperson säger att ”somliga saker som vi vill göra blir bara realistiska när Lissabonfördraget är på plats, så vi behöver det också.”

På svenskt håll är EU-bloggaren Mats Engström i Aftonbladet oroad över Stockholmsprogrammet. Han menar att det i programmet finns ”en tydlig slagsida åt det repressiva hållet”. Se http://blogg.aftonbladet,se/europabloggen.

I november kommer EU-parlamentet att ta ställning till Stockholmsprogrammet.

Sarkozy försöker rädda fildelningsfientlig lag

Efter att franska författningsdomstolen förklarat att den så kallade tre-slag-lagen inte överensstämmer med självaste Förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1789, så försöker president Sarkozy ändå att lotsa förslaget vidare. Lagen skulle innebära att efter varningarna skulle en internetbrukare kunna stängas av utan att en domstol ger tillstånd till det.

Myndigheten som efter tre varningar skulle få befogenhet att avstänga fildelare, Hadopi, kommer att skapas - men bara tillåtas skicka varningar i form av mejl och brev.

Sarkozy försöker nu kringgå författningsdomstolens utslag genom att skapa speciella upphovsrättsdomstolar.

Regeringen blir otydligare i fildelningsfrågan

EU: ministerråd har beslutat att uppskjuta det kontroversiella Telekompaketet. Det beror på att flera medlemsländer säger nej till parlamentets krav, att ingen ska få stängas av från internet utan att det först sker en prövning i domstol. Saken kommer att bli föremål för en förlikningsprocess (se nedan) mellan parlamentet och ministerrådet först i höst, med Sverige som medlare.

Sverige kommer att leda denna förlikningsprocess, men enligt SvD är det ingen hemlighet att näringsdepartementet är skeptisk till parlamentets krav. Och infrastrukturminister Åsa Torstensson svävar på målet om avstängning av fildelare. Tidigare har hon sagt att Sverige är emot avstängning av fildelare från internet. Ändå har vårt land vägrat stödja linjen att om ett land ändå beslutar om sådana lagar och regler, får avstängning inte ske med mindre än att varje fall i förväg prövas i domstol, påpekar Henrik Alexandersson i sin kända blogg.

När nu Sverige blir ordförandeland i EU säger Torstensson till SvD: ”För mig handlar det nu om att jag träder in i ett ordförandeskap och ska ta ansvar för ministerrådets samlade position, det är mitt uppdrag. Det är 27 länders ståndpunkter som jag tar med mig för att hitta en överenskommelse i den förlikningsprocess vi nu går in i med parlamentets representanter:”

Det betyder att hennes hållning kommer att bli ännu vagare, påpekar Alexandersson. Sakteliga flagnar alltså alliansregeringens generösa linje inför Piratpartiets frammarsch av.

Fildelning kan vara bra för samhällsekonomin

Det hävdar Magnus Wiberg som är gästforskare vid Harvarduniversitetet. Det finns en rad exempel på att den intellektuella äganderätten inte är nödvändig för att skapa samhällsekonomiska vinster, skrev han i DN Debatt i torsdags. Den är inte heller nödvändig för att öka mängden av innovationer. Och konsumenterna tjänar på att konkurrensen ökar, priserna blir lägre och produkterna blir fler.

Efter valet

Moderaterna tappade flest sympatisörer

Det var kanske inte Junilistan utan Moderaterna som tappade flest sympatisörer till andra partier i EU-valet. Bara 60 procent av dem som sade sig sympatisera med Moderaterna i riksdagsvalet valde att rösta på Moderaterna i EU-valet. Resten valde ett annat parti. Val-gurun Sören Holmberg nämner Folkpartiet, Junilistan och Centern.

Det visar en undersökning av SVT:s Valu, som också kommer fram till att bland väljarna i EU-valet skulle tre procent rösta på Piratpartiet i ett riksdagsval.

Irlands premiärminister sitter illa till

Irlands premiärminister Brian Cowen har precis hämtat sig efter ett misstroendevotum. Det konservativa oppositionspartiet Fine Gael förlorade omröstningen i det irländska parlamentet mot en majoritet av endast sex röster. Misstroendevotumet förorsakades av hans liberala parti Fianna Fails stora förluster i lokala valkretsar och av att det förlorat halva sina platser i EU-parlamentet.

Därmed har Cowen förlorat två gånger, och nästa test blir i mitten av oktober då den andra folkomröstningen ska äga rum om Lissabonfördraget.

Översättarna är EU:s kärna

Det menar Per Wirtén i OBS i SR:s p1 den 10 juni, men begrepp som ”arbetsmarknadens parter” som är bekanta för oss i Skandinavien kan vara svår att översätta för andra européer, som inte har samma historia och traditioner. Så är det med många översättningar. Det finns 23 språk som man kan kommunicera inom EU:s institutioner med. (Om vad EU:s översättare och tolkar kostar, se nedan.)

Varför förlorade Vänsterpartiet?

EU-parlamentarikern Jens Holm (V), som nu förlorat sin plats i EU-parlamentet, har skrivit en intressant betraktelse i sitt senaste Nyhetsbrev över Vänsterns starka tillbakagång i EU-valet.

Han ser tio orsaker, bland dem ett många EU-kritiker struntade i att rösta, att Vänsterns politik i EU-parlamentet inte gjordes känd för väljarna, att V förlorade väljare till Feministiskt initiativ, att V tappat ungdomar till MP och PP och att EU-valet alltmer får karaktären av personval.

”Media fokuserar gärna på kändisar”, skriver Holm. Vänstern har lidit av att inte ha satsat på kända namn eller kändisar som Alf Svensson, Marit Paulsen, Anna Maria Corazza Bildt, och Holm saknar förre EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedts dragande namn.

EU-valet är ett mediaval, konstaterar han bittert, och 80 procent av dagstidningarna är dessutom borgerliga.

Nils Lundgren i morgonekot i onsdags

Junilistans förre ordförande Nils Lundgren intervjuades i onsdagens Morgoneko om vilken grupp Piratpartiet ska tillhöra och vad Lundgren under sin sejour i EU-parlamentet samlat för erfarenheter om förhandlingar inom och mellan EU-parlamentets märkliga partigrupper.

Demokratins kris

Moderat avhoppare klandrar partiernas toppstyrning

Anne-Marie Pålsson som revolterade mot sitt parti Moderaterna nyligen, har skrivit en artikel i nättidningen Newsmill, där hon vänder sig mot partidisciplinen och partiernas toppstyrning, med följd att väljarna har små möjligheter att påverka politikens innehåll. Hon exemplifierar med Moderaternas respektive Kristdemokraternas behandling inför EU-valet av Anna Maria Corazza Bildt och Lennart Sakrédeus.

Det är detta som gör att medlemstalen faller. ”Det demokratiska inflytandet försvagas till att bara bestå av rätten att rösta på ett parti med i förväg uppgjorda listor vart fjärde år”, skriver Pålsson, som anser att ”demokratin borde innehålla mer än detta”. Hon pläderar också för medborgarinitiativ på nationell nivå.

Sveriges är dock den representativa demokratins stamort på jorden, så det blir nog svårt…

EU-NATO

Sverige ska ansluta sig till nytt försvarssamarbete

Sverige förhandlar just nu med Nato om anslutning till ett nordiskt samarbete om luftövervakning. Syftet med detta samarbete, som också tänks omfatta de baltiska länderna, är bland annat att ”hantera incidenter i Norden” enligt försvarsminister Sven Tolgfors (M). Sverige skulle inte stå passivt om ett grannland i Norden eller EU drabbas av kris eller angrepp, säger han i DN Debatt både gåtfullt och svulstigt.

Sverige förhandlar också med Nato, Finland och Norge om anslutning till Natos Partnerskap för fred-projekt ASDE (Air Situation Data Exchange), som gör flygplansrörelser i luftrummet längs gränsen mellan partnerskapsländer och Nato-länder synliga.

Sakta men säkert dras alltså vårt land öppet in i Nato och vår alliansfrihet blir en schimär. Utan att svenska folket blir tillfrågat förstås. Men det skedde ju inte heller tidigare när det fanns ett hemligt miltärt samarbete med Nato.

Vem är det Tolgfors vill att vi ska hålla ögonen på? Är det den lede ryssen igen? Som inte besvärat oss i 200 år?

Ljuva livet i Bryssel

EU-parlamentariker kostar mycket mer än nationella ledamöter

Brittiska tankesmedjan Open Europe har jämfört vad Storbritanniens EU-parlamentariker kostar jämfört med dem i Westminster. De kommer då fram till att de kostar fem gånger mer i Bryssel/Strasbourg än i det brittiska parlamentet.

När man tänker på debatten om brittiska politikers ersättningar, så konstaterar tankesmedjan att en EU-parlamentariker betingar sig mer än dubbelt så mycket i det avseendet (och han eller hon behöver inte visa kvitton ens). Ungefär samma proportion har EU-parlamentarikernas feta pensioner.

Varje politisk gruppledare har en limousin till förfogande. EU och EU-kommissionen har också världens största stab av översättare och tolkar, det handlar om 15 000 personer medan FN bara har 613 tolkar och översättare. Varje år kostar denna service skattebetalarna 21,6 miljoner euro.

Ett speciellt slöseri är EU-parlamentets nya tv-kanal som har kostat 9 miljoner euro. Investeringen har rättfärdigats med att den skulle attrahera 20 till 40 miljoner tittare. Men enligt tyska tidningen Die Welt har tittarsiffran under de första fem månaderna bara legat på 120 000, så det är nog långt till målet.

Media och EU

Stora brister i mediernas EU-bevakning

Något som drabbar både aktiva EU-kramare och dito EU-kritiker är den dåliga mediebevakningen av EU, främst mellan valen. I TMI-rapporten ”Avståndet till Europa – om svensk EU-journalistik” finner Kristin Wester att det råder bred konsensus bland journalister, politiker och akademiker om bristerna i bevakningen av EU.

Wester frågar sig vem som bär ansvaret för detta – politikerna, journalisterna eller att EU är ett elitprojekt som inte når vardagsjournalistiken? Det finns en PDF-version av skriften. Se www.timbro.se.

Lissabonfördraget

Är Lissabonfördraget ett ”Metternich 2”?

Den historiskt klingande frågan ställer sig Zbynék Petráček i tjeckiska Lidové Noviny . Han hänvisar till att det var 200 år sedan furst Metternich blev österrikisk utrikesminister, och dessutom dog han för 150 år sedan.

Vi borde fira honom, säger författaren ironiskt, om vi i Lissabonfördraget ser ett scenario att några få stora nationer styr och ställer på små staters bekostnad. Så var det även med det system som skapades under Wienkongressen, där en övernationell organisation svarade för maktbalans och stabilitet innan nationalismen bröt sönder systemet under loppet av 1800-talet och framgent. Petráček påminner om att Metternichsystemet var reaktionärt och obskyrt och hatade förändringar, sådana som revolutionärer och liberaler önskade.

Är vi alltså på väg mot ett nytt ”Metternich”? Och kommer EU om några decennier att brytas sönder av liknande krafter? En intressant framtidsvision.

Folke Schimanski

Efter detta EU-brev tar jag "semester" och hoppas återkomma till hösten. FS.

  • Comments(0)//folkesbrev.junilistanskane.se/#post42