folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 41

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Tue, August 04, 2009 16:13:42

Folkes EU-brev 41

089084

Hej!

Nu tycker jag det kan vara dags att starta mina EU-brev igen.

EU tycker att Cola och kakor är hälsosamt

Livsmedelsindustrin får framgent lov att klistra ett nytt ”hälsosamt-märke” på ohälsosamma produkter som Coca Cola Light, vispgrädde med 38 procent fett, fläsksvålar, godis, glass och färdigrätter.

Detta förslag från EU-kommissionen upprör fyra danska organisationer, däribland Hjerteforeningen vars forskarmedarbetare Ida Enghave påpekar, att redan idag får danskarna allt för mycket salt, fett och socker i sin kost. Tillsammans med bland annat Forbrugerforeningen ville man att EU skrotar sitt förslag. Sofie Krogh Holm från Forbrugerrådet (Konsumentrådet) säger frankt: ”Det här är ett önskemål från livsmedelsindustrins sida, så att de kan få lov att sätta hälsostämpel på i stort sett vad som helst”.

Även liknande norska organisationer har protesterat.

Det är viktigt att vi EU-kritiker driver konsument- och hälsointressen hårdare än hittills. EU-kommissionen är alltför mycket i händerna på producentintressen.

Inbördeskrig i Piratpartiet om toppstyrning

Delar av Piratpartiet slår enligt Nyheter24.se larm om ledaren Rick Falkvinges toppstyrning och partiets brist på transparens och insyn. Bland annat gäller det Falkvinges lön. Han har på ett partistyrelsemöte drivit igenom sin egen lön (45 000 kr) med utslagsröst.

Detta betraktas av många pirater som jäv. Från Ung pirats sida har man tidigare också larmat om partiets bristande formella processer och strukturella problem.

Falkvinge försvarar sitt agerande med att han när han grundade partiet 2006 gav upp en framgångsrik IT-karriär och att han därigenom ådragit sig skulder på hundratusentals kronor.

Statsvetardocenten Henrik Oscarsson ser Falkvinges manöver som ”tecken på en barnsjukdom” och ”att man saknar viss politisk erfarenhet”.

Nyheter24.se jämför med Miljöpartiets regler där man för många år sedan antog en policy för lönesättning där språkrörens löner är kopplade till riksdagsarvodena.

Sociala medier inte avgörande för EU-valet

De sociala mediernas roll ska tydligen inte överskattas, enligt en mätning som TNS Sifo gjort. Bara 8 procent av väljarna i årets EU-val gjorde sitt val utifrån information på nätet. Och de kanaler som i störst utsträckning påverkade sistaminutenväljarna var de traditionella medierna tv, radio och tidningar.

Om valet enbart skulle ha avgjorts i sociala medier, skulle Piratpartiet blivit störst med 23 procent, Miljöpartiet presterat ett bättre val medan moderater och socialdemokrater gjort ett katastrofval. FI skulle nästan ha fördubblat sina röster, Sverigedemokraterna fått ungefär lika många, medan Junilistan är det parti där andelen röstande som hämtat informationen från sociala medier är minst.

Berlin börjar samtal om Lissabonfördraget

Sista avgörandet är inte fällt i Tyskland vad gäller Lissabontraktaten. Den 30 juni krävde Författningsdomstolen, att fördraget bara kan undertecknas först om det nationella parlamentets roll blivit starkare.

Den 2 oktober ska irländarna folkomrösta för andra gången, men läget i Tyskland anses ha lika stor betydelse för hur det går med fördragsförslaget. Både kamrarna i förbundsdagen beräknas vara klara med sitt beslut 18 september. Först då kan Författningsdomstolen besluta om deras invändningar i sin 147 sidor långa skrivelse har beaktats. (I Sverige har vi ju ingen författningsdomstol, följaktligen kunde beslutet rusas igenom i vår riksdag utan detta hinderlopp.)

Det parti som månar mest om ett villkorande är bayerska CSU som har formulerat 14 riktlinjer för hur det tyska parlamentet ska få ett starkare inflytande över EU-lagstiftningen.

EU-kommissionens ordförande Barroso är bekymrad över den federala tyska författningsdomstolens utslag. Han befarar att det kan underminera ”det europeiska projektet”.

Dålig spridning på svensk representation i EU-utskotten

Inte en enda svensk EU-parlamentariker anser det vara mödan värt att påverka konstitutionella frågor, nu när EU får alltfler överstatliga befogenheter, skriver Lars Lindgren, ordförande i Transportarbetarförbundet och Jan Rudén, Sekos förbundsordförande i SvD. Ingen svensk finns i utskottet för konstitutionella frågor och bara en i det miljöviktiga transportutskottet.

Till skillnad från Danmark och Norge som sprider sina ledamöter har svenskarna klumpat ihop sig i ”politiskt korrekta utskott med hög status” som ekonomi, utveckling, industri och medborgerliga rättigheter, klagar författarna.

Sverige jäktas till att förhandla utlämning av datauppgifter till USA

Det svenska ordförandeskapet ska för EU:s räkning förhandla fram ett avtal om utlämning av finansiella data efter ett beslut i ministerrådet i måndags, skriver europaportalen.se. Det gäller uppgifter om finansiella transaktioner som genomförs i det så kallade Swift-systemet.

I Tyskland har utbytet kritiserats hårt och i Sverige fick EU-nämnden endast en halvtimme på sig att ge synpunkter på förslaget. Och på måndagens ministerrådsmöte fick det svenska ordförandeskapet ett mandat att förhandla fram ett avtal med USA gällande utbyte av vissa datauppgifter.

”Vi har bara USA:s finansdepartements ord på att datauppgifterna verkligen är nödvändiga att ha”, säger den liberale politikern Alexander Alvaro till Die Zeit. Dessutom är Sveriges mandat hemligstämplat.

Även på svenskt håll hörs en protest. Riksdagsledamoten Leif Pagrotsky säger till SVT: ”Det är inte bra att hålla riksdagen i mörker och finta bort den demokratiska processen”.

Den holländska liberala EU-parlamentarikern Sophie in ´t Veld ser rådets agerande som ett slag i ansiktet på demokratiska principer. ”Det är hög tid att EU börjar ge information till sina medborgare, inte bara om sina medborgare”, säger hon till EU Observer.

EU:s tullkontroll drabbar sjuka i tredje världen

Tullen vid EU:s gränser har kraftigt trappat upp jakten på piratkopierade varor och stoppar bland annat piratkopierade läkemedel. Men också läkemedel som är legitima på andra håll i världen stoppas i EU på grund av EU:s starka patentskydd. För befolkningen i fattiga länder innebär beslagen en katastrof, enligt SVT Rapport.

Ett exempel: på Läkare utan gränsers fältsjukhus i Kenya får hivsmittade människor bromsmediciner. Här är man beroende av billiga medicinkopior från Indien, så kallade generika, för att hjälpa sina patienter. Nu blir det allt vanligare att medicinen stoppas vid EU:s gränser.

I Indien tillverkas mängder av kopior av mediciner som är patentskyddade i många andra länder. När de skickas till u-länder mellanlandar de ofta i Europa. EU:s patentskydd är starkt och många internationella hjälporganisationer har haft problem med medicinleveranser som försenats eller beslagtagits.

Förra året ökade beslagen med 118 procent. Läkare utan gränser efterfrågar nya tullöverenskommelser där frågan om patentskydd helt skrivs bort.

Tveksamt om danskt euro-stöd

I Helsingborgs Dagblad idag bemöter jag en debattartikel av riksdagsledamoten Margareta Pålsson där hon förutspår att danskarna i en kommande folkomröstning kommer att acceptera euron. Men opinionsmätningar pekar i en annan riktning, skriver jag i http://hd.se/ledare/2009/08/04/danskarna-inte-saa-positiva-till/.

Folke Schimanski

  • Comments(0)//folkesbrev.junilistanskane.se/#post43