folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 42

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Sun, August 16, 2009 23:59:54

Folkes EU-brev 42

090816

Piratpartiet ställer upp i kommunalval…

Piratpartiet ställer upp i kommun- och landstingsval nästa år. Men partiet kommer inte att ha kandidater på alla orter. Bara de starkaste och mest trovärdiga tillåts driva kampanj, uppger TT.

PP:s ordförande Rick Falkvinge nämner som huvudfrågor: censur i kommunala nätverk, registrering av individers resande med kollektivtrafik och bibliotekens krav på id-handlingar. PP vill också att alla datorprogram i skolor och förvaltning ska ersättas av öppen källkod och fri programvara.

Enligt Falkvinge finns de starka kandidaterna i universitetsstäderna Uppsala, Umeå, Lund, Linköping, Göteborg och Stockholm.

… men tappar röster inför riksdagsvalet

Piratpartiet kommer inte in i riksdagen om dagens opinionsmätning av United Minds och Cint skulle hålla sig på valdagen. Medan PP fick 7,1 procent av rösterna i EU-valet får det endast 2,9 procent av rösterna nu. Däremot kommer Sverigedemokraterna med all säkerhet in i riksdagen med sina nu 5,6 procent.

S, MP och V får största stödet, tillsammans 46,8 procent, medan regeringspartierna hamnar på 42,1 procent. Deras akilleshäl är KD som får 3,6 procent och likt PP faller under fyraprocentsspärren till riksdagen.

De flesta islänningar säger nej till EU

Den första opinionsundersökningen efter den isländska regeringens ansökan om EU-medlemskap den 16 juli visar, att nästan hälften av islänningarna är ganska eller mycket emot ett medlemskap i EU. 48,5 procent är det noga räknat, medan endast 34,7 procent är ganska eller mycket för ett medlemskap.

Fiskeripolitiken är det största hindret för det isländska medlemskapet, säger landets utrikesminister, men han tror att en lösning kan förhandlas fram.

Inte aktuellt att Norge går med i EU

Det har spekulerats om att Norge skulle gå in i EU om Island gör det. Men enligt en undersökning som organisationen Nej til EU gjort bland Stortingets ledamöter, så är de flesta av dem inte beredda att söka medlemskap under den kommande valperioden på fyra år.

Det rör sig alltså om de politiker som förmodas bli valda till det kommande Stortinget i september, varav 89 inte vill gå med i EU av de totalt 169 ledamöterna. Konservativa Höjre är det enda parti som är klart för ett ja till EU.

Ny miljonrullning av EU-pengar till jordbruksstöd

EU har senaste tiden tagit beslut om hundratals miljoner i stöd till marknadsföring för livsmedel, skriver europaportalen.se. Den 23 juli gav EU-kommissionen klartecken för inte mindre än 16 olika reklamkampanjer om jordbruksprodukter i 12 olika EU-länder. Totalt kostar kampanjerna 650 miljoner kronor och det handlar om att på olika sätt framhäva fördelarna med EU-produkter.

Störst bidrag, cirka 70 miljoner kronor, erhåller en spansk olivoljeorganisation, följt av två franska och holländska mejeriorganisationer som får cirka 50 miljoner kronor. Inga svenska företag eller organisationer finns med bland de 16 programmen.

Vidare beslöt kommissionen att ytterligare cirka 200 miljoner kronor ska satsas på kampanjer som syftar till att öka konsumtionen av mjölk i unionen.

Men fortfarande är inte åtta medlemsländer, däribland Frankrike och Tyskland, nöjda med stödåtgärderna. De vill att priset på de stödköp kommissionen gör av smör och mjölk höjs, och att exportbidragen för smör, mjölkpulver och ost höjs likaså. Sedan slutet av 2007 har priserna för mjölkprodukter sjunkit med en tredjedel inom EU.

Här har den upphaussade stödmotståndaren Marit Paulsen något att bita i. Men under sin förra mandatperiod som EU-parlamentariker åstadkom hon inget av värde – varför skulle hon göra det nu?

EU kritiseras för miljöfientlig fiskepolitik

En ledarartikel i Sydsvenskan tar åter upp problemet med EU:s attityd till rovfisket i världen. En studie i tidskriften Science visar, att om världens fiske regleras skulle de hotade fiskbestånden gå att rädda.

Men dagens fiskeripolitik leder i motsatt riktning, inte minst inom EU. Det europeiska fisket subventioneras av EU:s fiskerifond med 3,8 miljarder fram till 2013. Fonden ska stödja hållbart fiske men bidrar främst till att upprätthålla en alltför stor fiskeflotta, framhåller Sydsvenskan. Vilket leder till ökad utfiskning, inte bara i europeiska vatten.

Det EU-stödda rovfisket underhålls av att dess fiskerifond betalar ut 1,6 miljarder kronor till västafrikanska länder för att låta europeiska fiskeflottor fiska utanför deras kuster.

Sydsvenskan konkluderar att EU:s fiskeripolitik liksom stora delar av jordbrukspolitiken en ekonomisk och moralisk härdsmälta. Att miljöförstöringen sker med hjälp av EU-medborgarnas skattemedel är bortom all kritik, fastslår ledarskribenten.

Nejsidan kan bli missgynnad i irländsk tv

Nya riktlinjer vad gäller täckningen av folkomröstningen om Lissabontraktaten har införts den 7 augusti. Det innebär att ja- respektive nej-sidan inte garanteras lika mycken tv-tid i debatten om traktaten.

Irländarna ska rösta för en andra gång om Lissabonfördraget den 2 oktober, sedan det avvisats i den förra folkomröstningen den 12 juni 2008.

EU vinner mest på frihandel med Afrika

EPA är en förkortning för Economic Partnership Agreements. Det är frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och 78 länder i Afrika, Västindien och Stilla havet. EU-kommissionen som förhandlar för EU vill få bort alla tullar och menar att frihandeln gynnar de afrikanska ländernas utveckling. Det anser också Sveriges handelsminister Ewa Björling (M).

Men Afrikagrupperna i Sverige och de berörda länderna utanför EU har inte samma uppfattning. De har krav som EU inte vill acceptera. Namibia motsätter sig till exempel en obegränsad import av mat från Europa, vilket hotar att slå ut det lokala jordbruket. Andra länder befarar att deras finansiering av sjukvård och utbildning hotas om deras tullintäkter drastiskt minskar.

EU vill ha frihandel för både varor och tjänster. Men partnerländerna vill själva välja utvecklingsväg och inrikespolitik. En väldigt stor risk är de fastnar i råvaruexport, säger Marja Wolpher på Afrikagrupperna. Men det är det EU vill, dvs att försäkra sig om dessa länders råvarutillförsel.

Oxfam beräknar att de afrikanska länderna skulle förlora 359 miljoner dollar per år på EPA. Och EU skyddar fortsatt sitt jordbruk med subventioner, vilket leder till att billiga varor dumpas i Afrika och slår ut lokala marknader.

EU pressar nu u-länderna att gå med på frihandelsavtalen innan en ny kommission tillträder i september.

Margot Wallström får det säkert bra

I höst slutar Margot Wallström som EU-kommissionär. Hon har krävt bättre insyn i vd-ersättningar i finanssektorn och införande av bonus- och fallskärmsbegränsningar. Men det hon tjänat under sina tio år vid kommissionen och det hon kommer att få efter sin tjänst skäms inte heller för sig, uppger di.se.

Totalt har hon tjänat 18,6 miljoner kronor efter skatt under sina år som kommissionär. Bland annat har hon haft ett bostadsbidrag om 33 500 kronor i månaden. Och med start efter 1 november får hon sammanlagt 4,5 miljoner efter skatt under en treårsperiod.

När hon blir pensionär vid 65 får hon en pension på 80 000 kr i månaden – fortfarande efter skatt. Och om hon lever till hon blir 85 kan hon således kassera in drygt 19 miljoner kronor skattefritt på grund av sitt kommissionsarbete.

Wallström vill inte kommentera sin egen lön och lönesättningen på EU-kommissionen. Men Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann reagerar: ”Generellt tycker jag att lönenivån inom EU-administrationen är mycket hög, speciellt om man jämför med svenska förhållanden”.

Sommaruppehåll i EU

Det är sommarstiltje nu, inte i skolorna som börjar snart, men i EU:s institutioner. Först i början av september kommer nya möten att hållas i ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Kommissionens nästa möte blir den 9 september, och parlamentets första session efter semestern inleds den 14 september.

Den 4-5 september möts utrikesministrarna i Stockholm.

Folke Schimanski

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.