folkesbrev

folkesbrev

Folkes EU-brev 45

Folkes EU brevPosted by Folke Schimanski Sun, September 27, 2009 23:42:19

Folkes EU-brev 45

090927

EU och miljön

EU:s fiskepolitik i Östersjön en katastrof

Två kända svenska entreprenörer, Björn Carlson och Niklas Zennström, angrep i lördags EU:s strategi för Östersjön vad gäller dess fiskepolitik. Det är uppenbart att EU successivt sänkt ambitionsnivån för Östersjöstrategins miljödelar, skriver de i DN Debatt. Ett exempel är fisket som man fortsätter att behandla som en näringspolitisk fråga i stället för en miljöfråga. Ett otillräckligt bestånd av torsk medför ett ekosystem i obalans med för mycket skarpsill och för lite djurplankton.

Fisket i Östersjön styrs idag av kvoter. Det betyder att när en fiskare får större fångst än kvoten tillåter, kastar fiskarna den överflödiga fångsten i sjön, fiskar som inte överlever. Det innebär i sin tur bland annat att yngre eller mindre fiskar inte får en möjlighet att växa till och fortplanta sig samt att forskare och fiskerimyndigheter inte får en korrekt bild av det totala uttaget av fisk, framhåller debattörerna.

Nu manar Carlson och Zennström regeringen att signalera att den inte - som EU nu gör - ser fisket som en näringspolitisk utan som en miljöpolitisk fråga. Statsministern måste vid EU-rådsmötet om några veckor försäkra sig om att medlemsstaterna kring Östersjön tar det ansvar som strategin lägger på dem, skriver Carlson och Zennström.

På söndagskvällen visade SVT 2 ett skakande reportage om hur torskfisket går till i Östersjön (Alla torskar av Folke Rydén). Här ser man vilka mängder av torsk som dumpas och sjunker till botten. Grundproblemet är den kroniska överkapaciteten hos Östersjöns fiskeflotta. Flottan har visserligen minskat något men hålls fortfarande under armarna med omfattande stöd av EU och enskilda stater. Det går att se reportaget i Dokument Utifrån i SVT Play på nätet efteråt.

EU uppträder arrogant gentemot Afrika i fiskefrågan

Samtidigt gör EU stora fångster utanför Västafrikas kust för att ge Europas övertaliga fiskare jobb. Fångsterna är stora och gör enligt tv-filmen lokala fiskare arbetslösa, skriver Sydsvenskan i en ledare.

Nancy Gitonga från Afrikanska Unionen är också mycket kritisk mot EU-länders rovfiske där. Avtalen mellan EU-kommissionen och de afrikanska länderna är helt enkelt för dåliga för de senare, menar hon i www.arbejderen.dk. Hon anser att EU uppträder mycket arrogant mot de afrikanska länderna.

Avtalen ger de europeiska trålarna tillgång till Afrikas fiskeresurser, men där gäller inga maximikvoter. I gengäld får de afrikanska länderna pengar för att ge de utländska fartygen rätt att fiska. Men det leder enligt FAO till att tre av fyra arter av havsfisk globalt sett antingen blir överfiskade eller utnyttjade till den absoluta smärtgränsen. Här är industrifisket längs Afrikas kuster problematiskt. Fartygen ödelägger bestånden genom att släpa jättestora nät genom vattnet, medan de afrikanska fiskarna har små båtar med små nät.

Länder som Senegal och Somalia är särskilt drabbade, här förloras många arbeten och mycket pengar på grund av det internationella rovfisket.

EG-domstolen sabbar EU:s klimatmål

EU:s domstol i Luxemburg har slagit fast att EU-kommissionen överskridit sina befogenheter när man försökte påtvinga medlemsländerna hårdare krav på utsläppsminskningar än vad de själva vill, skriver SvD.

Som tidningens Brysselkorrespondent Rolf Gustavsson påpekar, sker detta samtidigt som EU-ordförande Fredrik Reinfeldt vid G20-toppmötet i Pittsburgh försöker vinna uppslutning bakom de högt satta klimatmålen. Utslaget av EG-domstolen skapar fundamental osäkerhet om EU:s förmåga att nå dessa mål till 2020.

De länder som känner sig överkörda av EU-kommissionen är praktiskt taget alla öst- och centraleuropeiska, de har svårt att hänga med i samma takt som de gamla EU-länderna. Enligt domstolsutslaget kan de nu strunta i kommissionens maning att svara för drygt 20 procent av de minskade utsläppen under perioden 2008 – 2012.

En annan negativ följdverkan av domen är att EU:s trovärdighet i de internationella utfästelser EU gör riskerar att minska inför förhandlingarna i Köpenhamn.

EG-domstolens utslag kunde alltså inte ha kommit vid en sämre tidpunkt.

Lissabonfördraget

Inget säkert Ja i irländsk folkomröstning

De två senaste opinionsundersökningarna inför den andra folkomröstningen om Lissabonfördraget på Irland visar helt olika resultat.

Den som gjorts i veckan av Irish Times/TNS visar ett klart försprång för ja-sidan. 48 procent väntas rösta för Lissabontraktaten, medan endast 33 procent tros rösta nej. Men nej-sidan har ökat märkbart med 4 procent, medan vet-ej-kategorin minskat med 6 procent till 19. Dessutom är den sistnämnda kategorin betydligt mindre än vid förra folkomröstningen 2008.

En annan enkät av Gael Poll visar dock motsatt resultat. Här har nej-sidan ett starkt försprång, 59 procent nej gentemot 41 procent ja. Och här är vet-ej-kategorin mindre än i Irish Times undersökning då den ligger på 15 procent. Undersökningen publicerades i måndags.

Varför det blir så olika resultat framgår inte av mina källor. En skillnad är att Gael Poll frågat fler personer, 1 500 jämfört med Irish Times 1 000, om det nu har någon signifikans. Det som mest talar för Gael Poll är dess undersökning nio dagar före förra folkomröstningen stämde oerhört väl med slutresultatet. Den visade 54 procents nej och 46 procent ja. Valdagens resultat var 53.4 procents nej och 46.6 procents ja, en differens på cirka en halv procent.

Ja-röstarna har i regel hyggliga eller höga inkomster medan låginkomsttagare föredrar nej. Dessutom är vet-ej-kategorin något lägre hos de senare. De irländska bönderna ligger på 68 procent ja, de har njutit gott av EU:s jordbruksstöd. Enligt ledaren av den irländska bondeorganisationen bidrar EU med 60 procent till jordbruksintäkterna, och de irländska lantbrukarna är förstås glada och tacksamma för detta. Ungdomar är mera benägna att rösta nej, medan ja-sidan är mycket starkare hos väljare över 50.

Ryanairs excentriske chef Michael O´Leary stod för en spektakulär kampanjdag i veckan när han bjöd med EU:s transportkommissionär Antonio Tajani och journalister på en flygtur till olika irländska städer. I Bryssel undrar man om kommissionärens kampanjinhopp, särskilt under sådana betingelser, inte innebär en intressekonflikt. EU:s skilda inblandningsförsök i den irländska folkomröstningskampanjen gynnar (?) ytterligare ja-sidan, som förfogar över 10 miljoner euro i kampanjkassa jämfört med nej-sidans knappt en miljon.

USA-företag stöder ja-sidan

Intel och Amerikanska handelskammaren på Irland uppfordrar irländarna att rösta ja i folkomröstningen. Intel har beslutat att spendera 200 000 euro för att stötta Ja-kampanjen.”Det är samma verksamheter som aktivt har blockerat att arbetare kan ansluta sig till en fackförening”, säger irländska kommunistpartiets ledare Eugene McCartan.

Barroso mutar arbetslösa irländare

EU-kommissionen har beslutat att sända en check på 14.8 miljoner euro till 2 400 arbetslösa irländare, som blev utan jobb då den amerikanska datorfirman Dell stängde på västra Irland. Meddelanden kom samtidigt som EU-kommissionens ordförande Barroso besökte staden Limerick.

Tory-ledaren stöttar Klaus förhalningstaktik av Lissabonavtalet

Ledaren för brittiska konservativa partiet David Cameron har sänt ett brev till Tjeckiens president Václav Klaus, där han meddelar att partiet tänker genomföra en folkomröstning om fördraget, såvida Tory kommer i regeringsställning nästa år. Detta under villkor att ratificeringen av fördraget inte fullföljts i alla EU-länder.

Britterna måste gå till val senast vid mitten av nästa år och de konservativa kommer mycket sannolikt att vinna valet. Om en folkomröstning skulle hållas i Storbritannien kommer det troligen att resultera i ett Nej, skriver EU Observer. Men om alla andra EU-medlemmar ratificerat fördraget, är det oklart hur Cameron kommer att agera i folkomröstningsfrågan.

Tories ingår nu i EU-parlamentet i samma EU-skeptiska grupp som Klaus EU-skeptiska Medborgardemokrater. Frankrikes president Sarkozy är så irriterad över Klaus förhalningstaktik att han hotar med ”följder” om Klaus fortsätter att obstruera undertecknandet av dokumentet.

Euron

Euro-motståndet ökar fortsatt i Danmark

Ja-sidans försprång för att införa euron i Danmark krymper stadigt, denna månad ligger det enbart på 1.3 procent, jämfört med 11.8 i april. Det visar den senaste opinionsundersökningen som är beställd av Danske Bank.

I april ville 53.8 procent av väljarna säga ja eller kanske ja till euron, medan bara 42 procent ville säga nej eller kanske nej. Nu i september vill 48.9 procent rösta ja eller kanske ja, medan 47.6 vill rösta nej eller kanske nej.

Med tanke på att många danskar inte bestämt sig, är det är inte självklart att en eventuell framtida folkomröstning om euron kommer att leda till ett Ja, konstaterar Steen Bocian, chefsekonom i Danske Bank.

EU-Stasi

Trafikdatalagen åter uppskjuten i Sverige

Thomas Bodström (S) som tog initiativ till EU:s trafikdatalag måste slita sitt hår, när nu justitieminister Beatrice Ask (M) för andra gången vill uppskjuta en svensk accept av den omstridda trafikdatalagen, också kallad loggningslagen. Den innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna för att kunna lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter.

Nu heter det enligt Computer Sweden, att det inte blir något lagförslag om trafikdata före årsskiftet, trots att EU-kommissionen i april stämde Sverige inför EG-domstolen för vi inte infört lagen i tid. Ask såg tidigare som en stötesten att fastställa vem som ska betala för lagringen, operatörer eller staten. Men den svåraste punkten är avvägningen mellan integritet och brottsbekämpning. Hon framhåller att Sverige inte är det enda EU-land som har dessa betänkligheter.

Ursprungligen skulle Boströmlagen ha trätt i kraft i september 2007. Nu räknar Ask med att lagen kommer att införas den 1 april 2010.

EU skapar nya övervakningsverktyg

Indect och Adabts är EU:s nya verktyg för övervakning på internet, skriver nyheter24.se.

Via speciellt utformade datorprogram kommer Indect att samla information från olika sociala nätverkssajter som Facebook, diskussionsfora, fildelningssajter, webbplatser och till och med din egen dator.

Adabts, som är baserat i Sverige, går ut på att automatiskt upptäcka abnormt beteende och hot på offentliga platser. Systemet är speciellt utvecklat för kameraövervakning och kommer att kunna analysera människors rörelser, röster och beteende som är avvikande. Koordinatorn för Adabts-projektet är Jörgen Ahlberg på Försvarets forskningsinstitut (FOI).

Stephen Booth, analytiker på den engelska tankesmedjan Open Europe, kallar projekten för det första steget mot ett Orwellskt samhälle. ”Dessa projekt kommer att innebära en extrem invasion av ditt privatliv”, säger Booth till The Telegraph. Henrik Alexandersson, känd liberal bloggare och piratpartist, varnar för att bland annat politisk aktivism kommer att drabbas.

EU-register kan användas i terroristjakt

EU vill att polis och underrättelsetjänst ska få tillgång till en EU-databas som innehåller fingeravtryck av asylsökande i jakten på terrorister och grova brottslingar, uppger Sveriges Radio. FN:s flyktingorgan UNHCR är emellertid kritiskt till det och hävdar att asylsökande kan stämplas som terrorister.

Det är första gången som EU-kommissionen föreslår att ett register (Eurodac), som upprättats för helt andra syften, ska kunna användas för att söka brottslingar.

UNHCR menar att förslaget är diskriminerande, eftersom just asylsökande pekas ut som brottslingar och dessutom att känsliga personuppgifter kan spridas vidare till länder utanför EU.

EU och konsumenterna

EU arbetar inte i konsumenternas intresse

Den 21/9 tog jag upp en rad exempel på EU:s konsumentfientliga politik i Göteborgs-Posten. Här är texten:

http://www.gp.se.adp-visitor.sth.basefarm.net/nyheter/debatt/1.138771-konsumenterna-pa-undantag-i-eu.

EES-länderna

EU-motståndet ökar i Island och Norge

De senaste opinionsundersökningarna i EES-länderna Island och Norge visar allt högre motstånd mot ett totalt inträde i EU. Enligt en enkät gjord av Capacent Gallup för isländska näringslivsorganisationen (som är för ett inträde) är 50.2 procent mot ett medlemskap medan 32.7 är för detta. Detta kan jämföras med en tidigare gallup av Capacent som gjordes i augusti. Där visade det sig att 48.5 procent är mot medlemskap i EU medan 34.7 ville säga ja.

I Norge, som anses komma närmare ett medlemskap om islänningarna säger ja, är tendensen densamma. Medan nejsidan tappade under sommaren på grund av Islandskrisen, har den sedan hämtat sig igen. Nu säger enligt Sentio 51.8 procent nej till EU, medan 35.7 procent säger ja.

I november 1994 röstade i en folkomröstning ungefär lika många norrmän mot ett EU-medlemskap, medan ja-sidan var betydligt starkare än idag.

Övrigt

Kritisk bok om EU av Per Gahrton

Miljöpartisten Per Gahrton som tidigare varit EU-parlamentariker har i dagarna gett ut en mycket läsvärd bok med titeln ”Befria EU! Förslag för ett annat Europa” (Ordfront förlag). Istället för att tillsammans med USA vara ett ena halvan i ett västligt radarpar som med vapen i hand försöker försvara sin överkonsumtion och sitt ekonomiska och kulturella världsherravälde, bör EU bli ett ekologiskt och solidariskt alternativ i världspolitiken som i samarbete med jordens fattiga försöker skapa en rättvis och jämlik världsordning, hävdar Gahrton.

I den omkring 200-sidiga boken menar han att EU måste begränsa sig till att enbart syssla med gemensamma och genuint gränsöverskridande problem. I stället för en europeisk nationalstat vill han ”utveckla en flexibel samförståndsdemokrati”.

Junirörelsen i Danmark nedlagd

Efter det katastrofala valresultatet i EU-valet har som förutspått Junibevaegelsen beslutat att lägga ned sin verksamhet på ett riksmöte den 5 september. Ledningen uppmanar medlemmarna att i stället ansluta sig till DEO, vilket står för Demokrati i Europa/Oplysningsforbundet (www.deo.dk). DEO är mycket aktiv i EU-frågor med debatter, studieresor och annat.

Nättips

Ytterligare inlägg i den av mig inledda debatten i Sydsvenskan om EU:s handelsavtal med tredje världen har gjorts av Afrikagrupperna och Forum Syd, se http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/.

Hur ja-sidan får en omgång i irländsk tv kan se på YouTube, mycket sevärt! http://www.youtube.com/watch?v=gtDcWWUm7ik&feature=player_embedded

Du kan få en snabblektion i EU:s fikonspråk i Sveriges Radio, se http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1964791

Folke Schimanski

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.